VÅR LÖSNING

VÅR LÖSNING

Pumped Hydro’s lösning baserar sig på en förståelse för elmarknaden och framtida intäktsströmmar för ett pumpkraftverk. Denna förståelse har vi omsatt i en mjukvara för att simulera intäktsströmmar från elhandel och balanseringstjänster för elnätet. Denna information använder vi för att designa och optimera en anläggning anpassat efter lokala marknads- och driftförutsättningar. Varje anläggning har ett unikt och anpassat körschema, som maximerar utnyttjandet av energilagret till fördel för dess ägare. Teknologin i sig är beprövad och består av pumpar, generatorer samt turbiner i ett synkroniserat system. Med hjälp av denna flyttas vatten i ett slutet system genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar. Då reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaden för dessa låg, och miljöpåverkan minimal.

VÅR TEKNOLOGI

Pumped Hydro är en beprövad teknik för energilagring. Även om tekniken funnits länge, begränsas användningen till vattendammar –  att anlägga nya är svårt och dessutom inte ett hållbart alternativ för framtiden. Grundarna bakom Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att kunna lagra energi under jord, där nedlagda gruvor visat sig ha de förutsättningar som krävs. Nedlagda gruvor betraktas ofta som en miljöbelastning men kan i och med detta istället bli nya rum för storskalig energilagring.Konventionella vattenkraftverk samlar vatten i en sjö eller reservoar på högre höjd. Därifrån skickas vattnet nedåt för att driva en turbin som genererar el. Pumpkraftsanläggningar har både en övre och en nedre reservoar. Vattnet lagras i en övre reservoar och skickas via en turbin till den nedre behållaren när el behövs, till exempel när solen inte lyser eller vinden inte blåser. I en pumpanläggning kan vattnet pumpas tillbaka till den övre reservoaren när det finns ett överskott av energi.

SÅ LAGRAR VI ENERGI I VÅRA PUMPKRAFTVERK

Steg 1

Överskottsenergi i elnätet används för att pumpa vattnet upp till reservoaren.

Steg 2

När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen som då skickar ut energi till elnätet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inga nyheter!