Aria

Läs nyheten från Nordiska projekt där vi nämns. Läs artikeln här

Efterfrågan på el blir allt större samtidigt som vind- och solkraft ständigt blir allt viktigare energikällor. Problemet är att de inte alltid ger en jämn energiförsörjning och matchar inte alltid med efterfrågan. ”Elnätet behöver bättre stabilitet, ökad säkerhet och högre effektivitet.” Vi har ofta en överproduktion mitt på dagen och ett el-underskott på kvällen. Det …

Utmaningar i elnäten inför samtidens energiomställning Läs mer »

Att lagra energi blir allt viktigare i framtiden. Nedlagda gruvor kan vara lösningen. Nu letar Pumped Hydro efter tio lämpliga platser för fullskaleanläggningar, samt en pilot i Sverige. Otto Werneskog vd för det nystartade bolaget Pumped Hydro Storage menar att bolaget vill satsa på en pilotanläggning någonstans i Sverige. ”Lagringsindustrin för energi kommer att explodera …

Gruvan – framtidens energilager Läs mer »

Pumped Hydro Storage har lösningen på de komplexa problem som finns inom energisektorn idag. Det handlar om storskalig lagring av energi som på sikt kommer att göra så att grön el i form av sol- och vindkraft kan levereras stabilare. Nyligen avslutades en aktieemission som ger företaget möjlighet att gå från vision till prototyp. Från …

Lyckad aktieemission sätter ny svensk energilagringsteknik på kartan Läs mer »

Övergången till fossilfri el kommer att kräva såväl stora investeringar som nya innovationer och entreprenörskap. Det är i den miljön företaget Pumped Hydro Storage verkar, som i dagarna lät meddela ett större samarbete mellan två energibolag. Storskalig lagring av energi “Med vår erfarenhet av miljardprojekt inom vindkraftsindustrin har vi insett att pusselbiten som saknas i …

Nytt initiativ för storskalig energilagring Läs mer »

Pumpar kan ge nedlagda gruvor nytt liv som storskaliga energilager. Det svenska företaget Pumped Hydro Storage letar lämpliga platser i Tyskland och Sverige.“Pusselbiten som saknas i energisektorn just nu är storskalig lagring av energi, säger Otto Werneskog, vd i Pumped HydroStorage”Energilager blir allt viktigare i elsystemet i takt med samhällets omställning till förnybar elproduktion. Energi …

De vill lagra energi i gamla gruvor Läs mer »