Pumped Hydro Storage värvar nya toppnamn till bolagets styrelse

Två nya toppnamn inom svensk kraftindustri tar plats i Pumped Hydro Storages styrelse. Med Saira Alladin och Göran Hult kommer det unga bolaget att få en starkare position på den växande marknaden för energilagring. 

– Det här är precis vad vi behöver för att utnyttja den enorma potential som finns i marknaden, säger Pumped Hydro Storages vd, Otto Werneskog.

De nya styrelsemedlemmarna tillför Pumped Hydro Storage viktig kompetens inom bland annat vattenkraft, kärnkraft, elmarknad och elnät. Saira Alladin blev bland annat utsedd till Årets Kraftkvinna 2018 och är idag elnätsansvarig på Vattenfall Sverige. Göran Hult besitter, som tidigare chef för Fortums vattenkraftsavdelning, stor kunskap inom vattenkraftsproduktion, och är idag ansvarig för Fortums kärnkraftsavdelning i Sverige. Tillsammans kommer de båda att bidra med värdefull och relevant kunskap och erfarenhet till Pumped Hydro Storage.
”– Vi är jätteglada över att ha lyckats attrahera den specialkompetens och erfarenhet som Saira Alladin och Göran Hult besitter. Det hjälper oss att ta oss ut på marknaden och förstärker våra chanser att göra avtryck inom ett växande segment med enorm potential, säger Otto Werneskog.”

Ska ta betydande marknadsandelar Pumped Hydro Storage utvecklar pumpkraft. Det är en beprövad teknik inom energilagring som spås få en allt viktigare roll i takt med betydelsen av förnybara energikällor växer. I en studie genomförd av Global Market Insights beräknas den globala marknaden för pumpkraftverk vara värd 390 miljarder dollar 2024. 

– Det här är en marknad som växer i snabb takt. Pumped Hydro Storage står nu bra rustade för att ta betydande andelar, säger Otto Werneskog.

Nedlagda gruvor blir en resurs

Med pumpkraften som komplement till sol- och vindkraft går det att få en jämn energiproduktion även när väderförhållandena är ogynnsamma. En nackdel med pumpkraft har länge varit de vattenreservoarer som tekniken kräver. Men genom att använda sig av nedlagda gruvor vill Pumped Hydro Storage minimera nya ingrepp i landskapet. 

– Det finns en enorm potential med tusentals nedlagda gruvor bara i Europa. I USA handlar det om hundratusentals. Företaget undersöker just nu hur många av dessa som har möjlighet att användas för energilagring, men klart är att potentialen för denna teknik är stor. Vi går mot en allt mer hållbar energiproduktion. Men vad händer när solen inte lyser och vinden inte blåser? Pumpkraft är ett sätt att lagra energi som sedan kan kopplas på när produktionen från de övriga energikällorna går ner. Därmed kan vi ha en jämnare produktion och säkrare elförsörjning i alla lägen, avslutar Otto Wernerskog.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

Meet Pumped Hydro’s Mikael Bergmark

Meet Pumped Hydro’s energy market analyst Mikael Bergmark, who gives his thoughts on what sustainability really is about, and about the prerequisites for the energy

Storage enables energy transition

A cornerstone of energy transition is the replacement of fossil-based energy sources with renewables. At the same time, the electrification of society including transportation and

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *