Nedlagd gruva på Åland ska bli kraftverk

En nedlagd gruva på Åland blir platsen för teknikbolaget Pumped Hydro Storages försök att skapa underjordisk pumpkraft. Men energilagringstekniken har hittills visat sig vara olönsam i Sverige.

Genom att vattenfylla ned­lagda gruvor vill svenska Pumped Hydro Storage skapa underjordiska pump­ kraftverk. Nu har bolaget tecknat ett avtal om att skapa en pilotanläggning i en gam­mal järnmalmsgruva 250 meter under jord på Åland. Om myndigheterna ger sitt godkännande är tanken att släppa in vatten från Östersjön till gruvschaktet genom turbiner för att generera el. Vattnet pumpas sedan till­baka till Östersjön innan pro­ceduren genomförs på nytt.
”I dag kan en nedlagd gruva vara till belastning för samhället, men genom den här tekniken gör vi den till någonting som vi kan dra nytta av”, säger Otto Werne­skog, vd för Pumped Hydro Storage.

I september och oktober genomför bolaget en nyemis­sion med målet att ta in 10 miljoner kronor, och man har tidigare tagit in ungefär 5 Mkr i en första emission.

Projektkostnaden på Åland beräknas ligga kring 50 Mkr. Tanken är att inno­vationspengar och andra bidrag ska hjälpa till att finan­siera, men en börsnotering ligger också i korten.

”Piloten måste få bevisa sig innan det kan bli intres­sant”, säger Otto Werneskog.

Globalt sett är pumpkraft den klart vanligaste energi­lagringen, men i Sverige har tekniken varit olönsam. Lös­ningen är enligt Otto Werne­skog att kunna reglera frek­vensen i elnätet, genom att på kort tid ställa om från pumpning till elgenerering.

”På frekvensmarknaden ser vi att vi har lönsamhet, men inte i det vanliga spot­priset. Skillnaden mellan högt och lågt elpris är allde­les för liten för det i Sverige.”

Runt om i världen finns hundratusentals nedlagda gruvor där tekniken skulle kunna användas.”De länder som har mest omställningsarbete framför sig, som Tyskland och Storbritannien, behöver den flex­ibiliteten som gör lagring av energi intressant”, säger Otto Werneskog. I Australien har bolaget Genex beviljats ett statligt lån på motsvarande 4 miljar­der kronor för att anlägga en jätteanläggning i en nedlagd guldgruva.

Ni känner er inte ifrånsprungna?

”Andra aktörer fokuserar på ett enda projekt, medan vi har som målsättning att bli ett teknikbolag som möj­liggör en snabb utrullning av tekniken.” Pilotanläggningen på Åland är tänkt att gå i full drift 2021.

VICTOR HULTGREN

Dagens Industri

https://www.di.se/nyheter/nedlagd-gruva-pa-aland-ska-bli-kraftverk/

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

Meet Pumped Hydro’s Mikael Bergmark

Meet Pumped Hydro’s energy market analyst Mikael Bergmark, who gives his thoughts on what sustainability really is about, and about the prerequisites for the energy

Storage enables energy transition

A cornerstone of energy transition is the replacement of fossil-based energy sources with renewables. At the same time, the electrification of society including transportation and

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *